Verhuis Waterbed

Uw waterbed verhuizen naar een nieuw adres of verplaatsen binnenshuis

Wanneer u uw waterbed wilt verhuizen of verplaatsen binnenshuis dienen de watermatrassen op een correcte manier geledigd te worden om beschadiging van de stabilisatie te voorkomen. 

Dit wil zeggen dat de watermatrassen vacüum moeten getrokken worden. 

Dit kan alleen met een daartoe speciaal uitgeruste pomp.  

Ook het terugplaatsen van de watermatrassen dient zorgvuldig te gebeuren. 

Bij het niet correct terugplaatsen zal het ligcomfort niet meer optimaal zijn. 

 

Indien u gebruik maakt van onze verhuisservice, mag u zich aan het volgende verwachten:

  • Demontage van uw waterbed op het oude adres
  • Transport naar het nieuwe adres
  • Heropbouw waterbed
  • Onderhoud van de watermatrassen:
    • volledige reiniging van de watermatrassen en de veiligheidsliner
    • behandeling van de watermatrassen om die soepel te houden en tegen uitdrogen van de vnyl
  • Opvullen van de watermatrassen
  • Afregelen van de watermatrassen op uw persoonlijk gewicht en dit van uw partner

De volledige duurtijd van de werken ligt tussen de 4 à 5 uur afhankelijk van de afstand tussen het oude en het nieuwe adres en hoe snel het water loopt om de watermatrassen terug op te vullen.